Eric Pearl - Rekonektivní léčení 1 z 3 (česky)

Eric Pearl - Rekonektivní léčení 2 z 3 (česky)

Eric Pearl - Rekonektivní léčení 3 z 3 (česky)

Preview of Interview with Eric Pearl (anglicky)

Eric Pearl & The Reconnection (anglicky)

Maria K. Benning Healing