Rekonektivní léčení (Reconnective Healing™)


Reconnective Healing™
je zcela nový a jedinečný způsob léčení a osobní transformace.

Reconnective Healing Rekonektivní léčení představuje novou formu energetického léčení, které jde za hranice všech dosud známých a používaných technik, receptů a manter. Rekonektivní léčení není léčivý dotek, terapeutický dotek ani dotek zdraví. Není to reiki, johrei, jin shin jyutsu, čehi-kung, mahjongg ani beijing. Mnohé techniky, které fungovaly v minulosti, fungují stejně dobře i dnes. Dnes však pro naše rozšířené parametry tyto staré techniky již nejsou vhodné a dostačující.

Rekonektivní léčení není žádná technika, se kterou jste se dosud setkali. Rekonektivní léčení není vůbec žádná technika. Technika je pouze obřad, který vás přivede do určitého stavu bytí. Rekonektivní léčení vás však dovede za hranice všech technik, do nadsmyslového stavu bytí, do stavu vlastní jednoty, tzv. sámándhi.

Toto léčení jde za hranici našich pěti smyslů, spojuje člověka s dosud neznámou energií. Transsenzorické léčení umožňuje realizovat celý váš potenciál, na vyšších úrovních je dokonce schopno restrukturalizovat DNA informace a zvýšit imunitu.

Jak a proč toto léčení funguje není možné racionálně vysvětlit. Nejedná se o léčení vírou, neboť v Reconnection nemusíte věřit, aby fungovalo. Z vlastních zkušeností a zkušeností mnoha lékařů, praktiků a léčitelů, kteří toto léčení používají však vím, že opravdu funguje a existuje mnoho důkazů jeho jedinečných schopností.

Léčení je bez rizika vedlejších účinků nebo poškození (zaručuje absolutní bezpečnost).

Poplatek za Rekonektivní léčení: 2400 Kč / sezení

Rekonektivní léčení studenti a senioři: 1990 Kč / sezení

AKCE: Třetí Rekonektivní léčení ZDARMA.